tudalen_baner

Ansawdd

Rheoli ansawdd

Mae ein system rheoli ansawdd yn cynnwys pob agwedd ar ansawdd sy'n ymwneud â chyfleusterau, cynhyrchion a gwasanaeth.Fodd bynnag, mae rheoli ansawdd nid yn unig yn canolbwyntio ar ansawdd cynnyrch a gwasanaeth, ond hefyd y modd i'w gyflawni.
Mae ein rheolwyr yn dilyn yr egwyddorion isod:
1. Ffocws Cwsmer
2. Mae deall anghenion cwsmeriaid presennol ac yn y dyfodol yn hollbwysig i'n llwyddiant.Ein polisi yw bodloni gofynion cwsmeriaid a rhagori ar ddisgwyliadau pob cwsmer.
3. Arweinyddiaeth

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

Arrurance Ansawdd
Mae sicrhau ansawdd yn golygu datblygu a gweithredu system sy'n rhoi hyder yn ansawdd a diogelwch cynnyrch.Fe'i cyflawnir trwy weithgareddau cynlluniedig a systematig a weithredir mewn system ansawdd i sicrhau bod y gofynion ar gyfer datblygu cynnyrch yn cael eu cyflawni.

Rheoli Ansawdd
Rheoli ansawdd yw'r weithred o reoli'r prosesau sy'n gysylltiedig â gweithgynhyrchu cynnyrch a gwerthuso ansawdd y cynnyrch ar wahanol gamau o ddeunyddiau crai i'r cynnyrch pecynnu terfynol sy'n cyrraedd y defnyddiwr.

ANSAWDD (4)